برداشت 150 هزار تن سیب زمینی در جنوب کرمان

برداشت 150 هزار تن سیب زمینی در جنوب کرمان

برداشت 150 هزار تن سیب زمینی در جنوب کرمان رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: پیش بینی...

تشکیل ستاد بازسازی عتبات عالیات در ساز مان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

تشکیل ستاد بازسازی عتبات عالیات در ساز مان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

تشکیل ستاد بازسازی عتبات عالیات در ساز مان جهاد کشاورزی جنوب کرمان کارکنان جهاد کشاورزی و...

تولید بیش از 200 هزار تن گندم در جنوب کرمان

تولید بیش از 200 هزار تن گندم در جنوب کرمان

رکوردی بی سابقه در کشاورزی جنوبتولید بیش از 200 هزار تن گندم در جنوب کرمانبا تولید 200هزار تن...

مبارزه بیولوژیک در سطح 1000 هکتار از باغات مرکبات منطقه جنوب کرمان

مبارزه بیولوژیک در سطح 1000 هکتار از باغات مرکبات منطقه جنوب کرمان

مبارزه بیولوژیک در سطح 1000 هکتار از باغات مرکبات منطقه جنوب کرمان  1000 هکتار از باغات مرکبات...

تولید 280تن انگور یاقوتی در جنوب کرمان

تولید 280تن انگور یاقوتی در جنوب کرمان

تولید 280تن انگور یاقوتی در جنوب کرمانبه گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان مهندس...

 • برداشت 150 هزار تن سیب زمینی در جنوب کرمان

  برداشت 150 هزار تن سیب زمینی در جنوب کرمان

 • تشکیل ستاد بازسازی عتبات عالیات در ساز مان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

  تشکیل ستاد بازسازی عتبات عالیات در ساز مان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

 • تولید بیش از 200 هزار تن گندم در جنوب کرمان

  تولید بیش از 200 هزار تن گندم در جنوب کرمان

 • مبارزه بیولوژیک در سطح 1000 هکتار از باغات مرکبات منطقه جنوب کرمان

  مبارزه بیولوژیک در سطح 1000 هکتار از باغات مرکبات منطقه جنوب کرمان

 • تولید 280تن انگور یاقوتی در جنوب کرمان

  تولید 280تن انگور یاقوتی در جنوب کرمان

سالانه تولید بیش از 2000تن ماهی در جنوب کرمانسالانه بیش از 2187 تن ماهی در مزارع پرورش ماهی جنوب کرمان تولید می شود
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان دکتر موسوی رئیس سازمان در بازدید از مزرعه پرورش ماهی در حوزه مرکز جهاد کشاورزی دریاچه اظهار داشت:جنوب کرمان به لحاظ شرایط آب و هوایی یکی از مناطق مستعد تولید ماهیان گرمابی و

سردآبی در سطح کشور می باشد که طول دوره رشد ماهیان این منطقه نسبت به شمال کشور که قطب تولید ماهی کشور می باشد کمتر است به گونه ای که در این منطقه با توجه به شرایط آب و هوایی و دمای موثر طول دوره رشد از زمان رها سازی بچه ماهی تا برداشت 5تا 6ماه به طول می انجامد.
وی بیان داشت شهرستان جیرفت با تولید سالانه بیش از 1350 تن ماهی 62درصد از کل تولید منطقه جنوب استان کرمان را به خود اختصاص داده است.
وی افزود در مزرعه پرورش ماهی حوزه مرکز جهاد کشاورزی دریاچه 15هکتارمی باشد که پیش بینی می شود با عملکرد متوسط 5تا 6تن در هکتار بین75 تا90 تن ماهی برداشت شود.
دکتر موسوی خاطر نشان ساخت رها سازی بچه ماهی این مزرعه از اوایل فروردین ماه صورت گرفته است و کار برداشت ماهی از اوایل دی ماه انجام می گیرد.
وی ارقام ماهیان پرورشی این مزرعه را فیتو فاگ ، کپور، آمور و بیگ هد عنوان کرد و افزود 60 درصد ماهیان این مررعه فیتو فاگ می باشند.

دفتر مقام معظم رهبری
 پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
 وزارت جهاد کشاورزی
 پایگاه اطلاع رسانی دولت
 سامانه درخواست فراورده های نفتی