برداشت 150 هزار تن سیب زمینی در جنوب کرمان

برداشت 150 هزار تن سیب زمینی در جنوب کرمان

برداشت 150 هزار تن سیب زمینی در جنوب کرمان رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: پیش بینی...

تشکیل ستاد بازسازی عتبات عالیات در ساز مان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

تشکیل ستاد بازسازی عتبات عالیات در ساز مان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

تشکیل ستاد بازسازی عتبات عالیات در ساز مان جهاد کشاورزی جنوب کرمان کارکنان جهاد کشاورزی و...

تولید بیش از 200 هزار تن گندم در جنوب کرمان

تولید بیش از 200 هزار تن گندم در جنوب کرمان

رکوردی بی سابقه در کشاورزی جنوبتولید بیش از 200 هزار تن گندم در جنوب کرمانبا تولید 200هزار تن...

مبارزه بیولوژیک در سطح 1000 هکتار از باغات مرکبات منطقه جنوب کرمان

مبارزه بیولوژیک در سطح 1000 هکتار از باغات مرکبات منطقه جنوب کرمان

مبارزه بیولوژیک در سطح 1000 هکتار از باغات مرکبات منطقه جنوب کرمان  1000 هکتار از باغات مرکبات...

تولید 280تن انگور یاقوتی در جنوب کرمان

تولید 280تن انگور یاقوتی در جنوب کرمان

تولید 280تن انگور یاقوتی در جنوب کرمانبه گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان مهندس...

 • برداشت 150 هزار تن سیب زمینی در جنوب کرمان

  برداشت 150 هزار تن سیب زمینی در جنوب کرمان

 • تشکیل ستاد بازسازی عتبات عالیات در ساز مان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

  تشکیل ستاد بازسازی عتبات عالیات در ساز مان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

 • تولید بیش از 200 هزار تن گندم در جنوب کرمان

  تولید بیش از 200 هزار تن گندم در جنوب کرمان

 • مبارزه بیولوژیک در سطح 1000 هکتار از باغات مرکبات منطقه جنوب کرمان

  مبارزه بیولوژیک در سطح 1000 هکتار از باغات مرکبات منطقه جنوب کرمان

 • تولید 280تن انگور یاقوتی در جنوب کرمان

  تولید 280تن انگور یاقوتی در جنوب کرمان

کشت 1600 کلزا در جنوب کرمان

 

ازاول آبان ماه تا کنون 1600 هکتارازاراضی منطقه به کاشت  کلزا اختصاص یافته است

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان مدیرزراعت دکتر رستگاری اظهارداشت :

درراستای سیاست های اقتصاد مقاومتی به منظورافزایش ضریب خود اتکائی روغن با تاکید براصلاح الگوی کاشت وبهینه سازی مصرف آب وتحقق برنامه های ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی درسال زراعی 96-95 جهت عملیات اجرائی کاشت درسطح 2000 هکتاربرنامه ریزی صورت گرفت.

 وی بیان داشت: براساس نتایج مقایسه ارقام وپروژ p.v.s  به میزان 6800 کیلو گرم بذورهیبرید جری ، جیلیوس ، هایولا50 - هایولا 420

واپامکس تامین وبا قیمت یارانه ای دربین کشاورزان توزیع گردید .

وی افزود: برای توسعه مکانیزاسیون کاشت با وجود برنامه ابلاغی وسهمیه 5 دستگاه ریزدانه کارتعداد 11 دستگاه ریزدانه کار با 50 درصد یارانه قیمت خریداری ودراختیار متقاضیان قرار گرفت وهمچنین مقدار 550 لیترسم علف کش بوتیزان استاربا قیمت یارانه ای دربین کشاورزان توزیع وبرابرسیاست های اجرائی طرح، محصول بصورت رایگان تحت پوشش بیمه قرارگرفته است .

دکتررستگاری خاطرنشان ساخت: برای هماهنگی های صورت گرفته وجلب مشارکت حداکثری کشاورزان بیش از30درصد سطح کاشت به میزان 550 هکتارزیرپوشش شبکه آبیاری تحت فشارنوارتیپ قرارگرفته است وبا تاکید بررعایت تاریخ کاشت عملیات اجرائی ازاول آبان ماه آغازوتا کنون 1600 هکتارازاراضی منطقه به کاشت اختصاص یافته و پیش بینی می گردد سطح زیر کشت به مقدار 1750 هکتارتحقق یابد وازسطح مذکور تحقق تولید به میزان 3500تن دورازانتظار نمی باشد.

 

دفتر مقام معظم رهبری
 پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
 وزارت جهاد کشاورزی
 پایگاه اطلاع رسانی دولت
 سامانه درخواست فراورده های نفتی