برداشت 150 هزار تن سیب زمینی در جنوب کرمان

برداشت 150 هزار تن سیب زمینی در جنوب کرمان

برداشت 150 هزار تن سیب زمینی در جنوب کرمان رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: پیش بینی...

تشکیل ستاد بازسازی عتبات عالیات در ساز مان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

تشکیل ستاد بازسازی عتبات عالیات در ساز مان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

تشکیل ستاد بازسازی عتبات عالیات در ساز مان جهاد کشاورزی جنوب کرمان کارکنان جهاد کشاورزی و...

تولید بیش از 200 هزار تن گندم در جنوب کرمان

تولید بیش از 200 هزار تن گندم در جنوب کرمان

رکوردی بی سابقه در کشاورزی جنوبتولید بیش از 200 هزار تن گندم در جنوب کرمانبا تولید 200هزار تن...

مبارزه بیولوژیک در سطح 1000 هکتار از باغات مرکبات منطقه جنوب کرمان

مبارزه بیولوژیک در سطح 1000 هکتار از باغات مرکبات منطقه جنوب کرمان

مبارزه بیولوژیک در سطح 1000 هکتار از باغات مرکبات منطقه جنوب کرمان  1000 هکتار از باغات مرکبات...

تولید 280تن انگور یاقوتی در جنوب کرمان

تولید 280تن انگور یاقوتی در جنوب کرمان

تولید 280تن انگور یاقوتی در جنوب کرمانبه گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان مهندس...

 • برداشت 150 هزار تن سیب زمینی در جنوب کرمان

  برداشت 150 هزار تن سیب زمینی در جنوب کرمان

 • تشکیل ستاد بازسازی عتبات عالیات در ساز مان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

  تشکیل ستاد بازسازی عتبات عالیات در ساز مان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

 • تولید بیش از 200 هزار تن گندم در جنوب کرمان

  تولید بیش از 200 هزار تن گندم در جنوب کرمان

 • مبارزه بیولوژیک در سطح 1000 هکتار از باغات مرکبات منطقه جنوب کرمان

  مبارزه بیولوژیک در سطح 1000 هکتار از باغات مرکبات منطقه جنوب کرمان

 • تولید 280تن انگور یاقوتی در جنوب کرمان

  تولید 280تن انگور یاقوتی در جنوب کرمان

مدیر شرکت پشتیبانی امور دام منصوب شد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان جلسه ای با حضورریاست محترم سازمان دکترموسوی درروزپنج شنبه مورخ 18/9/95 به منظورتقدیراز زحمات آقای مهندس ابراهیم بصیریان ومعرفی آقای مهندس جواد شهریاری بعنوان مدیرشرکت پشتیبانی اموردام جنوب کرمان برگزارشد که دراین جلسه آقایان دکترحزبه ای معاون پشتیبانی ،تولیدوسرمایه گذاری شرکت پشتیبانی امور دام کشور ومهندس جعفری مسئول هماهنگی اموراستان های شرکت پشتیبانی اموردام کشورنیزدراین جلسه حضور داشتند.

دکترموسوی اظهار داشت: جنوب کرمان درتولید بعضی ازمحصولات رتبه اول تا سوم کشور را دارد وی افزود محصولات خارج ازفصل جنوب کرمان نقش بسیارمهمی درتامین غذایی کشور دارند وی خاطرنشان کرد کارخرید خرما دربورس عملی شده است وما درحال حاضر آمادگی خرید ذرت ازطریق بورس درمنطقه را داریم وانبارهای نگهداری ذرت درمنطقه آماده بهره برداری شده است .

دکترحزبه ای معاون پشتیبانی ،تولید وسرمایه گذاری شرکت پشتیبانی اموردام کشوراظهار داشت: اگرازابتدای انقلاب تا به امروز دقت

کنیم کشورشرایط خاصی پیدا کرده بطورمثال کشورما ازنظر بحث تولید گوشت مرغ جزء هفت کشورتولید کننده دنیاست .ما درخیلی ازاقلام درآستانه خود کفایی هستیم بطورمثال برای بحث گندم به عددی رسیده ایم که بیشترازنیاز کشوراست اینها نعمتی است که خداوند دراختیارما قرارداده است

وی خاطرنشان کرد : برای رقابت با بازارهای جهانی وهماهنگ شدن با استانداردهای دنیا باید عدد درونی تولیدات خود را بالا ببریم .

وی بیان داشت : دربحث تولیدات نیازمند کیفیت وبهداشت هستیم که با تلاشهای شرکت پشتیبانی امور دام این مهم محقق خواهد شد .

دکترحزبه ای خاطر نشان ساخت : ظرفیت تولید گوشت مرغ کشوربیش از1850000 تن است که با زیرساخت هایی که درکشور وجود دارد می توانیم تا 3.5 میلیون تن تولید داشته باشیم .

وی درادامه از زحمات دکترموسوی ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان ومهندس بصیریان درخرید ذرت درسال گذشته تقدیروتشکر بعمل آورد .

 

دفتر مقام معظم رهبری
 پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
 وزارت جهاد کشاورزی
 پایگاه اطلاع رسانی دولت
 سامانه درخواست فراورده های نفتی