امروز : پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۵:۲۳

در لحظه

سیمای کشاورزی

پخش خبر کشت سیب زمینی در طرح استمرار تولید در جنوب استان کرمان از سیمای مرکز استان کرمان و خبر ساعت ۱۴ شبکه یک و شبکه خبر امروز

سیستم های آبیاری سنتر پیوت

اخبار ویژه